VIP & Hospitality

Hospitality programma's 2020

Hieronder kan u de VIP-formules van de Scheldeprijs raadplegen. Helaas zal de wedstrijd niet kunnen doorgaan zoals gepland, op woensdag 8 april 2020. Deze beslissing past in een rij van maatregelen om de verspreiding en de impact van het COVID-19 virus zo veel als mogelijk in te perken. Wij begrijpen deze moeilijke, maar nodige beslissing van de autoriteiten in het belang van de algemene gezondheid.

VIP-formule "DIAMANT" - vertrek vanuit Schoten

VIP-formule “GOUD - SCHOTEN”

VIP-formule “ZILVER - SCHOTEN”

VIP-formule “WEDSTRIJD VOLGEN MET VIP-WAGEN” - vertrek vanuit Schoten

PERSOONLIJKE VIP-UNIT in aankomstzone

VIP-formule “GOUD - TERNEUZEN” vertrek in Terneuzen

VIP-formule “ZILVER - TERNEUZEN”

VIP-formule “BRONS - TERNEUZEN”

Publiciteit Pakket 1 - Firmalogo vermeld op de polsbandjes voor VIP-lunch en receptie

Publiciteit Pakket 2 - Publi-boodschap “De Lijn” flanken

Publiciteit Pakket 3 - Advertentie

Brochure 2020

QR-code SP20 VIP-brochure

Zorg ervoor dat je om het even waar onze VIP-brochure steeds bij de hand hebt. Scan de onderstaande QR-code met uw iPhone, smartphone, iPad,...

qr code

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Uw bestelling is slechts geldig, zolang en in de mate dat de voorraad van de bestelde categorie(ën) van de pakketten strekt.
 2. Een pakket wordt gereserveerd op het moment van afgifte van een bestelbon.

 3. Na ontvangst van uw bestelbon via fax, email of post, ontvangt u onze factuur. De toegestuurde facturen zijn betaalbaar op 
  acht (8) dagen na datum van de factuur. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum  is er van rechtswege 
  en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van de totale som van de bestelling, 
  met een minimum van 50 euro, te vermeerderen met de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand 
  bij handelstransacties.

 4. De reservatie is pas definitief na betaling van de factuur. Schotense Wielerclub v.z.w. heeft het recht 
  een bestelling te annuleren indien de factuur niet werd betaald binnen de aangegeven betalingstermijn of de bestelde 
  categorie(ën) van de pakket(ten) uitverkocht zijn.

 5. Behalve bijzondere voorwaarden die worden vermeld op de bestelbon, worden de opgegeven prijzen beschouwd als vast 
  en niet herzienbaar.

 6. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze bestelling(en) 
  en enkel het Belgisch recht is van toepassing.